ZOOLOGICKÉ DNY 2018
Praha

Vážené kolegyně a kolegové,

tradiční Zoologické dny se v letošním únoru teprve podruhé konaly v Praze. Děkujeme za Vaši účast na konferenci a dovolte, abychom se s Vámi podělili o několik post-konferenčních informací.

Na konferenci se letos zaregistrovalo 584 účastníků (z toho 308 studentů) a dalších cca 30 účastníků se účastnilo bez registrace (pozdní přihlášení, hosté atd.). Opět se tedy pražským organizátorům podařilo uspořádat rekordní ročník. Loňská, dosud největší, účast v Brně tak byla překonána zhruba o šest desítek účastníků. Krom českých zoologů se tradičně zúčastnili kolegové ze Slovenska (44 účastníků) i ostatních evropských zemí.

Celkem zaznělo 133 přednášek v 21 přednáškových sekcích (dvě plenární přednášky – T. Teder a J. Šobotník) a bylo vystaveno 146 posterů. Vzhledem k vysokému počtu účastníků, kteří měli v loňském roce zájem o účast na večerním banketu, bylo letos poprvé přistoupeno k automatickému zahrnutí banketu do konferenčního poplatku. Věříme, že tak byla posílena možnost neformálního setkávání účastníků mezi sebou a vzájemného předávání informací a zkušeností a zároveň snížena administrativní zátěž. Večer svou hudební produkcí zpestřil ČZU Life Orchestra a zoopunková kapela Peshata.

Do tradiční studentské soutěže se přihlásilo 49 přednášek a 83 posterů. Tři výherci v každé kategorii byli odměněni předplatným časopisu Živa, publikacemi od AOPK ČR a upomínkovými předměty FŽP ČZU v Praze. Na základě hodnocení odborné komise byly oceněny tyto příspěvky:

Přednášky:

 1. Mottl O., Yombai J., Novotný V., Leponce M., Klimeš P.: Ant mosaics in tropical lowland forests: Finding drivers of spatial structure.
 2. Raška J., Pekár S.: Reakce kudlanek na antipredační obranu stepníka rudého a jeho potenciálních modelů.
 3. Bartoňová A., Konvička M., Korb S., Kramp K., Schmitt T., Faltýnek Fric Z.: Stepi během glaciálních cyklů: případ okáče Proterebia afra.

Postery:

 1. Straková B., Pavelková Z., Mlíkovský J., Němec P.: Evoluce velikosti mozku a encefalizace u ptáků.
 2. Krausová S., Albrecht T., Hund A., Safran R., Munclinger P.: Jak vlaštovky utekly svým krevním parazitům.
 3. Sadílek D., Urfus T., Vilímová J.: Am I really so smashed?

Ceny České společnosti entomologické získaly nejlepší prezentace s entomologickou tematikou, tj.:

Přednáška: Mottl O., Yombai J., Novotný V., Leponce M., Klimeš P.: Ant mosaics in tropical lowland forests: Finding drivers of spatial structure.

Poster: Sadílek D., Urfus T., Vilímová J.: Am I really so smashed?

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference.

Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/. Součástí vlastní konference by i před-konferenční workshop, zaměřený na meta-analýzu dat („A road map to meta-analysis“), vedený Tiitem Tederem z University of Tartu (Estonsko).

Nízký konferenční poplatek a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference by nebyly možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v  Praze byl podpořen (v abecedním pořadí):

 • Biovendor
 • Česká společnost entomologická
 • Česká zoologická společnost
 • Eppendorf
 • Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze
 • McCarter
 • Megabooks.cz
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Olympus
 • Pivovar Únětice
 • Roche
 • Trigon-plus
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i., Brno
 • Velaz
 • Vesmír
 • Živa

O pohoštění během přestávek na kávu se postaralo Centrum Martin o.p.s., zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním. Všem podporovatelům velmi děkujeme.

Také bychom chtěli vyjádřit velký dík všem organizátorům za jejich ochotnou pomoc při přípravě konference, především Janě Hronkové, Elišce Baranovské, Michalu Řeřichovi a Tereze Švejcarové a všem studentům a kolegům, kteří se na přípravě konference podíleli (abecedně bez titulů): Arnošt J., Brynychová K., Budská D., Burešová A., Caltová P., Černá M., Firlová V., Foffová H., Harabiš F., Husák T., Chajma P., Chalupecká K., Janantová V., Kejzlarová T., Knapp M., Koleška D., Kronus Š., Kulma M., Lastra González D., Marcinková S., Prudík B., Pudil T., Rodríguez N.V., Rudolfová V., Seidl M., Seidlová J., Sládeček M., Straková B., Svobodová V., Šikola M., Šmíd J., Ševčík R., Štrobl M., Valešová M., Vozabulová E., Zukal J.

Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2019 v Brně.

Za organizátory letošní konference Milič Solský a Josef Bryja.