ZOOLOGICKÉ DNY 2017
Brno

První informace

Vážené kolegyně a kolegové,

po únorovém setkání v Českých Budějovicích se opět přesuneme na Moravu, kde vás všechny srdečně zveme na další Zoologické dny. Tradiční setkání zoologů různých specializací, organizované Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně a Českou zoologickou společností, se bude opět konat v prostorách Ekonomicko - správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://www.econ.muni.cz), a to ve dnech 9. a 10. února 2017.

Přihlašovat k účasti na konferenci se již brzy budete moci na webových stránkách http://zoo.ivb.cz, kde bude možno rovněž přihlašovat vaše prezentace a vložit jejich abstrakt. Uzávěrka přihlášek i abstraktů bude v pátek 13. ledna 2017. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány.

Účastnický poplatek, zahrnující výlohy na pořádání konference (pronájem prostor, vydání sborníku abstraktů atd.) je 550 Kč, pro studenty 350 Kč.

Sdělte, prosím, informaci o pořádání této akce i zoologům ve Vašem okolí, ke kterým se tato první informace nedostane. Další detailnější informace se budou objevovat na webových stránkách konference a rozesílány e-mailem registrovaným účastníkům. Na setkání jsou vítáni i kolegové-zoologové ze Slovenska i vzdálenějšího zahraničí.

S dotazy a návrhy se elektronicky obracejte na e-mailovou adresu bryja@brno.cas.cz nebo zukal@brno.cas.cz.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Jménem Organizačního výboru konference
Josef Bryja, Michal Horsák, Zdeněk Řehák & Jan Zukal