ZOOLOGICKÉ DNY 2016
České Budějovice

Vážené kolegyně a kolegové,

tradiční Zoologické dny, tentokrát v Českých Budějovicích, jsou za námi a my bychom vám rádi poskytli ještě několik post-konferenčních informací.

Na konferenci v Českých Budějovicích bylo v tomto roce (2016) zaregistrováno 504 účastníků (z toho 287 studentů) a dalších cca 40 účastníků se účastnilo bez registrace (organizátoři, hosté atd.). Velikostí tedy letošní konference byla asi vůbec největší, nicméně je možno konstatovat, že se již strmý nárůst zastavil a kolísá z dlouhodobého hlediska mezi 450 až 500 registrovanými účastníky. Většinu účastníků tvořili čeští zoologové, ale měli jsme možnost potkat i 47 kolegů ze Slovenska a také doktorandy z mnoha vzdálených míst celého světa.

Celkem odeznělo 140 přednášek ve 21 přednáškových sekcích (a dvě plenární přednášky – H. Burdy a A. Krásy) a bylo vystaveno 162 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou tuzemskou konferencí se zoologickou tematikou. Do tradiční studentské soutěže, sponzorované časopisy Vesmír a Živa a nakladatelstvím Academia bylo zařazeno 57 přednášek a 69 posterů. Opět byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou. Studentské prezentace byly hodnoceny panelem cca 140 hodnotitelů a výsledky byly následující:

V kategorii přednášky – obratlovci

 • 1) Strážnická M., Marková S., Searle J.B., Kotlík P.: Minoritní gen jako skrýš – význam genové konverze v adaptaci hemoglobinu norníka rudého
 • 2) Kverková K., Bělíková T., Olkowicz S., Šumbera R., Burda H., Bennett N.C., Němec P.: Test hypotézy sociálního mozku u rypošů čeledi Bathyergidae
 • 3) Neradilová S., Smetanová M., Šetlíková M., Hulva P., Černá Bolfíková B.: Genový tok v rámci plemene český fousek

V kategorii přednášky – bezobratlí

 • 1) Volf M., Pyszko P., Abe T., Libra M., Kotásková N., Kumar R., Šigut M., Kaman O., Butterill P., Šipoš J., Abe H., Fukushima H., Drozd P., Kamata N., Murakami M., Novotný V.: Host-plant phylogenetic diversity drives insect-plant food web structure
 • 2-3) Jůna F., Varadínová Z., Pinc J., Vlasáková B.: Opylující šváb Amazonina platystylata
 • 2-3) Just P., Dolejš P., Buchar J.: Mládeži nepřístupno: rozmnožování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae)

V kategorii postery – obratlovci

 • 1) Benediktová K., Adámková J., Hart V., Burda H.: Co vše mohou GPS obojky prozradit o schopnostech orientace loveckých psů?
 • 2) Hánová A., Bryja J., Aghová T., Šumbera R., Konečný A.: Ač má pruhy, zebrou není aneb fylogeneze myší rodu Lemniscomys
 • 3) Kropáčková L., Kreisinger J., Petrželková A., Michálková R., Martin J.-F., Albrecht T.: Časová dynamika gastrointestinální mikrobioty v trusu vlaštovky obecné (Hirundo rustica) u mláďat i dospělců

V kategorii postery – bezobratlí

 • 1) Stella D., Pecháček P., Kleisner K.: Nedestruktivně, rychle, ultrafialově: O využití UV fotografie v ekologii, taxonomii a evoluční biologii
 • 2) Růžičková J., Veselý M.: Střevlíci a radiotelemetrie: pohybová aktivita Carabus ullrichii
 • 3) Mottl O., Plowman N.S., Novotný V., Klimeš P.: The low effect of forest succession on arboreal ant communities in a tropical mountain forest in New Guinea

Cena České společnosti entomologické

 • Přednáška: Volf M., Pyszko P., Abe T., Libra M., Kotásková N., Kumar R., Šigut M., Kaman O., Butterill P., Šipoš J., Abe H., Fukushima H., Drozd P., Kamata N., Murakami M., Novotný V.: Host-plant phylogenetic diversity drives insect-plant food web structure
 • Poster: Stella D., Pecháček P., Kleisner K.: Nedestruktivně, rychle, ultrafialově: O využití UV fotografie v ekologii, taxonomii a evoluční biologii

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference. Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/.

Nízký konferenční poplatek a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference by nebyly možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v Českých Budějovicích podpořili:

 • Academia
 • Biologické centrum AV ČR v.v.i., České Budějovice
 • Budweiser Budvar
 • Česká společnost entomologická
 • Česká zoologická společnost
 • DYSO – Aplikace, Grafika, Video
 • Eppendorf
 • LABOSERV
 • Město České Budějovice
 • P – LAB
 • Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Strategie AV 21, AV ČR
 • Trigon-plus
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i., Brno
 • Vesmír
 • Živa

Všem podporovatelům velmi děkujeme.

Také bychom chtěli vyjádřit velký dík spolupracovníkům v Českých Budějovicích - předně RNDr. Petru Veselému, Ph.D., Mgr. Janě Maxerové a doktorandům N. Mladěnkové, M. Syrové a G. Urbánkové a dalším doktorandům a studentům JU (abecedně bez titulů):
Bažant M., Beránková J., Beránková Z., Bílá K., Boříková A., Buchalová M., Buršíková M., Čapková L., Dikošová T., Dobrovodský J., Drábková T., Havlíček J., Hromádková T., Chmel K., Janochová L., Kolářová P., Másílková M., Minařík T., Nácar D., Nováková N., Průchová A., Sýkorová J.

Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2017, jejichž organizace se vrátí zpět do místa zrodu, tj. do Brna.

Za organizátory letošní konference

František Sedláček, Josef Bryja a Roman Fuchs