ZOOLOGICKÉ DNY Brno 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

tradiční Zoologické dny, tentokrát opět v Brně, jsou za námi a my bychom se s vámi rádi podělili o několik post-konferenčních informací.

Na konferenci se letos zaregistrovalo rekordních 518 účastníků (z toho 273 studentů) a dalších cca 30 účastníků se účastnilo bez registrace (organizátoři, hosté atd.). Velikostí byla letošní konference bezpochyby vůbec největší. Nicméně tu loňskou v Českých Budějovicích překonala jen o přibližně dvě desítky lidí. Většinu účastníků tvořili čeští zoologové, ale měli jsme možnost potkat i 52 kolegů ze Slovenska a dalších sedm kolegů z šesti evropských zemí.

Celkem zaznělo 131 přednášek v 19 přednáškových sekcích (a dvě plenární přednášky – N. Martínková a P. Říhová) a bylo vystaveno 148 posterů. I když byl počet účastníků vyšší než v loňském roce, počet ústních prezentací i posterů mírně poklesl, takže byla možná organizace přednášek většinou jen do tří sekcí. Z toho plyne, že tato konference plní také významnou roli setkávací a revitalizační, čemuž odpovídá i rekordní počet zaplacených banketů v počtu 438 osob. Tato čísla opět dokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou tuzemskou konferencí se zoologickou tematikou. Do tradiční studentské soutěže, sponzorované časopisy Vesmír a Živa a nakladatelstvím Academia bylo zařazeno 54 přednášek a 79 posterů. Opět byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou. Studentské prezentace byly hodnoceny panelem více než 100 hodnotitelů a výsledky byly následující:

V kategorii přednášky

 1. Sentenská L., Müller C.H.G., Pekár S., Uhl G.: Jsou samci pavouků opravdu tak necitliví? Smyslový orgán nalezen v kopulačním orgánu pavouka
 2. Pečnerová P., Palkopoulou E., Díez-del-Molino D., Skoglund P., Wheat C., Vartanyan S., Tikhonov A., Nikolskiy P., Dalén L.: The genetic processes leading up to the woolly mammoth’s extinction
 3. Belfín O., Turčoková L.: Variabilita zpěvu a hlasová aktivita lejska malého (Ficedula parva)

V kategorii postery

 1. Kubelka V., Šálek M., Tomkovich P., Freckleton R., Székely T.: Global patterns of nest predation among shorebirds
 2. Rindoš M., Krutov V., Witt T., Faltýnek Fric Z.: Out of Africa - alebo ako lišaj pupencovy kolonizoval svet
 3. Karpecká Z., Černý R.: Vývojová plasticita a evolvabilita rohovinových struktur v ústech vodních obratlovců

Cena České společnosti entomologické

 • Přednáška (se stejným počet hlasů): Mikát M., Straka J.: Hranice eusociality: přebývání dospělých potomků v aktivních hnízdech včely Ceratina chalybea a Samková A., Hadrava J., Janšta P.: Interakce parazitoid hostitel na příkladu parazitické vosičky Anaphes flavipes (velikost těla – fitness – variabilní reprodukční strategie vosičky – populační hustota hostitele)
 • Poster: Rindoš M., Krutov V., Witt T., Faltýnek Fric Z.: Out of Africa - alebo ako lišaj pupencovy kolonizoval svet

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme i ostatním aktivně prezentujícím účastníkům, jejichž výsledky nepochybně přispívají k neustále rostoucí vědecké kvalitě této konference.
Sborník abstraktů (i z předchozích ročníků) je možno nalézt na http://zoo.ivb.cz/.

Součástí vlastní konference by i před-konferenční workshop, zaměřený na vícerozměrné metody v prostředí R, který vedl Vít Syrovátka z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU.

Nízký konferenční poplatek a přitom vysoká vědecká i společenská úroveň konference by nebyly možné bez podpory řady sponzorů a partnerů. Letošní ročník v Brně podpořili:

 • Academia
 • Ani ryba ani rak
 • AVIFAST s.r.o.
 • Česká společnost entomologická
 • Česká zoologická společnost
 • Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Elisabeth Pharmacon
 • Eppendorf
 • Hauskrecht
 • LABOSERV
 • Megabooks.cz
 • Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • SEQme
 • Trigon-plus
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR v.v.i., Brno
 • Vesmír
 • Živa

Všem podporovatelům velmi děkujeme.

Také bychom chtěli vyjádřit velký dík všem studentům MU (alias modrá trička) a kolegům za jejich ochotu pomoci s organizací (abecedně bez titulů): Aghová T., Bartáková V., Bílková M., Bryja J., Budka J., Frodlová J., Hamplová P., Hánová A., Horsáková V., Hroudová S., Králová T., Líznarová E., Loskotová B., Michálek O., Mizerovská D., Petráková L., Poláková R., Polášková V., Sentenská L., Šupina J., Těšíková J., Turbaková B., Zajacová J., Zapletalová E. a další studenti, kteří pomáhali s nachystáním konferenčních prostor.

Těšíme se na opětovné setkání na Zoologických dnech 2018, které se budou konat v prostorách České zemědělské univerzity v Praze.

Za organizátory letošní konference

Josef Bryja, Michal Horsák, Jan Zukal a Zdeněk Řehák