ZOOLOGICKÉ DNY 2019
Brno

Vážené kolegyně a kolegové,

po únorovém setkání v Praze se opět přesuneme na Moravu, kde vás všechny srdečně zveme na další Zoologické dny. Tradiční setkání zoologů různých specializací, organizované Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně a Českou zoologickou společností, se bude opět konat v prostorách Ekonomicko - správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně (http://www.econ.muni.cz), a to ve dnech 7. a 8. února 2019.

Přihlašovat k účasti na konferenci se již brzy budete moci na webových stránkách http://zoo.ivb.cz/, kde bude možno rovněž přihlašovat vaše prezentace a vložit jejich abstrakt. Uzávěrka přihlášek i abstraktů bude v pátek 11. ledna 2019. V tento den budou webové stránky uzavřeny a další změny nebudou akceptovány.

Účastnický poplatek, zahrnující výlohy na pořádání konference (pronájem prostor, vydání sborníku abstraktů, konferenční banket atd.) se nemění a bude 900 Kč, pro studenty 700 Kč.

Sdělte, prosím, informaci o pořádání této akce i zoologům ve Vašem okolí, ke kterým se tato první informace nedostane. Další detailnější informace se budou objevovat na webových stránkách konference a budou rozesílány e-mailem registrovaným účastníkům. Na setkání jsou vítáni i kolegové-zoologové ze Slovenska a vzdálenějšího zahraničí.

S dotazy a návrhy se elektronicky obracejte na e-mailové adresy bryja@brno.cas.cz, horsak@sci.muni.cz nebo zukal@brno.cas.cz.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Jménem Organizačního výboru konference

Josef Bryja, Michal Horsák & Jan Zukal